Kooilaan 26 te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van een woning met bijbehorende gebouwen (OV 20220422)

Op 19 januari 2023 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 6 maart 2023. De aanvraag betreft het bouwen van een woning met bijbehorende gebouwen.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven