Duimstraat 77 te Echtenerbrug: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning splitsen van de woning in een 2 onder 1 kap woning (OV 20220527)

Op 18 januari 2023 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 8 maart 2023. De aanvraag betreft het splitsen van de woning in een 2 onder 1 kap woning.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven