Stinsenwei 11 te Harich: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230008)

Op 18-jan-2023 is een melding incidentele festiviteit ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het (1,2,3e IF + 1,2,3e MS 2023) houden van een incidentele festiviteit met live- en/of mechanische- muziek op 23 februari, 10 maart en 11 maart 2023 van 17:00 uur tot 02:00 uur.

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven