Middenweg 15 te Bantega: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230007)

Op 18-jan-2023 is een melding incidentele festiviteit ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het (1e IF + 1e MS 2023) houden van een incidentele festiviteit met live- en/of mechanische-muziek op zaterdag 1 april 2023 van 21:30 uur tot 02:00 uur.

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven