Meerweg 4 te Balk: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230005)

Op 18-jan-2023 is een melding incidentele festiviteit ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het (1e IF 2023) houden van een incidentele festviteit met live- en/of mechanische-muziek op vrijdag 3 februari 2023 van 20:00 uur tot 01:00 uur.

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven