Buorren 2 te Terherne: aanvraag vergunning plaatsen van een zestal chalets- recreatiewoningen op het Waterpark Oan 'e Poel (OV 20230037)

Op 16-jan-2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het plaatsen van een zestal chalets- recreatiewoningen op het Waterpark Oan 'e Poel.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven