Vestiging opstalrecht nabij de Leerbroekse Kerkweg te Leerbroek

De gemeente is voornemens een overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal aan te gaan met Stedin Netbeheer B.V. ten behoeven van de realisatie van een transformatorstation nabij de locatie plaatselijk bekend Leerbroekse Kerkweg te Leerbroek, kadastraal bekend gemeente Zederik, sectie D nummer 926, groot circa 41,5 m2. De beoogde locatie is door partijen als geschikt aangemerkt voor de realisatie van een transformatorstation. Vaststaat dat de beoogde opstalhouder de enige serieuze kandidaat is ten behoeve van de energievoorziening op deze locatie. Alleen door het vestigen van dit recht van opstal kan de gemeente het algemeen belang dienen. De gemeente zal na een wachttijd van minimaal twintig kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven van haar voornemen. Als u daar vragen of opmerkingen over heeft, kunt u contact opnemen met mw. S. Godtschalk via grondzaken@vijfheerenlanden.nl

 

 

Naar boven