Aanvraag omgevingsvergunning Kanaal Zuid 293, 7381 AM Klarenbeek, het plaatsen van een bijgebouw t.b.v. dierenpension

 

Datum indiening: 22 juli 2023

Wabonummer: D23/031961

 

Het gaat hier om een ingediende aanvraag. Deze kennisgeving is bedoeld om u te informeren. Als er een besluit is genomen wordt dit opnieuw gepubliceerd en kunt u dit besluit inzien. Pas dan kunt u eventueel een bezwaarschrift indienen. Nadere informatie hierover vindt u t.z.t. bij de publicatie van de verleende vergunning.

Naar boven