Uitschrijvingen Basisregistratie personen (BRP)

 

Uit adresonderzoek is gebleken dat onderstaand persoon niet meer woont op het ingeschreven adres in de Basisregistratie personen (BRP). Dit kan gevolgen hebben voor het recht op overheidsvoorzieningen en -diensten.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de volgende persoon per 23-01-2023 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

  • J. Koolen, 15-07-1982, Raadhuisstraat 51A

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze binnen vier weken na plaatsing van deze publicatie hierop reageren door contact op te nemen met de afdeling Publiekszaken van de gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de volgende persoon per 15-12-2022 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

  • O. Diner, 01-04-1994, Glipperweg 4

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de bekendmaking hiervan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

Naar boven