Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen; stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

De burgemeester van Gouda maakt het volgende bekend:

U kunt bij verkiezing van de leden van de Provinciale Staten en Waterschappen op 15 maart 2023 verzoeken om in een andere gemeente te mogen stemmen.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. SCHRIFTELIJK VERZOEK KIEZERSPAS

  • Een schriftelijk verzoek kan per post of digitaal worden ingediend. Hiervoor gaat u naar www.gouda.nl/verkiezingen. U volgt de instructies op de website.

  • Uw aanvraag moet uiterlijk 10 maart 2023 zijn ontvangen door de gemeente Gouda. Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee.

  • Het verzoek wordt niet ingewilligd als aan u al een volmachtbewijs is verstrekt.

  • Bij inwilliging van het verzoek ontvangt u per post een kiezerspas.

B. MONDELING VERZOEK KIEZERSPAS

  • Een mondeling verzoek kan worden gedaan bij de receptiebalie in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1.

  • Dit kan tot uiterlijk 14 maart 2023 om 12.00 uur. Breng uw identiteitsbewijs mee.

  • Bij inwilliging van het verzoek ontvangt u aan de balie een kiezerspas.

  • Het verzoek wordt niet ingewilligd als aan u al een volmachtbewijs is verstrekt.

Met de kiezerspas voor de Provinciale Staten kunt u overal in de provincie Zuid-Holland stemmen. Met de kiezerspas voor de Waterschappen kunt u overal binnen uw waterschap stemmen.

De kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen.

Voor nadere inlichtingen kijkt u op www.Gouda.nl/verkiezingen of via 14 01 82.

De burgemeester van Gouda,

mr. drs. P. Verhoeve

Naar boven