Kreuzelweg 21, 5961NM Horst, Omgevingsvergunning, 24 juli 2023

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken bekend dat de volgende Omgevingsvergunning is aangevraagd:

Beschrijving

Het realiseren van logiesappartementen betreft de volgende activiteiten:

  • het bouwen van een bouwwerk

Kennisgeving

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Deze aanvraag ligt niet ter inzage.

Bezwaren of zienswijzen

U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de behandelende afdeling, tel. (077) 477 97 77.

Email geen rechtsgeldige correspondentie

Houdt u er rekening mee dat officiële reacties op procedures ondertekend moeten worden en daarom niet per email ingestuurd kunnen worden.

Naar boven