Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – ontwerp beeldkwaliteitplan Zaltbommel, De Wildeman III

 

 

Voor het gebied van het bestemmingsplan Zaltbommel, De Wildeman III zijn welstandscriteria opgesteld. De geldende welstandscriteria voor dit gebied wijzigen wij hiermee.

 

Inzage

De ontwerp-welstandscriteria ´Beeldkwaliteitplan, Zaltbommel De Wildeman III’ liggen van donderdag 26 januari 2023 tot en met woensdag 8 maart 2023 ter inzage.

De stukken bekijkt u via onze website www.zaltbommel.nl. De informatie vindt u onder bouwen en verbouwen / bestemmingsplannen. Het beeldkwaliteitplan is tevens als bijlage bij deze publicatie gevoegd.

 

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kunnen bewoners en belanghebbenden van de gemeente Zaltbommel hun mening of opmerkingen (zienswijze) over de ontwerpwelstandscriteria aan ons (het college) laten weten. Wij ontvangen dit het liefst schriftelijk. Dit kan op twee manieren.

Elektronisch: info@zaltbommel.nl

Op papier: Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel.

In de zienswijze neemt u op: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze over gaat, uw naam en adres, datum, telefoonnummer, handtekening en de motivering van uw zienswijze.

U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor naar de afdeling Leefomgeving via 14 0418 en maak een afspraak.

 

Vragen? Neemt u dan contact met de afdeling Leefomgeving.

 

Naar boven