Aanvraag omgevingsvergunning, Dorpsstraat 35 in Heinkenszand

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Kenmerk: HZ_WABO-2023-032

Ingekomen: 17 januari 2023

Projectomschrijving: het realiseren van een in/uitrit

De publicatie van de aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend.

Naar boven