Geaccepteerde melding voor het aanleggen van een uitweg op de locatieHanendorperweg 25 Emst

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Epe heeft een melding voor het aanleggen van een uitweg geaccepteerd. Het college geeft hiermee toestemming voor het aanleggen van een uitweg op de locatie Hanendorperweg 25 Emst.Datum besluit:20-01-2023Zaaknummer:667141

Heeft u vragen of wilt u de stukken bekijken?

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen alleen op afspraak ter inzage bij de balie in het gemeentehuis in Epe. Heeft u vragen of wilt u het besluit inzien? Neem dan gerust contact op met de gemeente Epe. Het telefoonnummer is 14 0578. Wilt u de stukken digitaal ontvangen? Stuur dan een e-mail aan gemeente@epe.nl en vermeld daarbij het zaaknummer.

Bent u het niet eens met de ontheffing?

U kunt het college van burgemeester en wethouders binnen zes weken na de datum van het besluit laten weten dat u het niet eens bent met de aanleg van de uitweg. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als acceptatie van deze melding tegen uw belangen ingaat.

U kunt uw bezwaarschrift online (met uw DigiD) indienen via www.epe.nl. U kunt ook per brief bezwaar maken. Het adres is: Gemeente Epe, ter attentie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Epe, Postbus 600, 8160 AP Epe. Het is belangrijk dat u het bezwaarschrift ondertekent. Wilt u meer weten over de procedure als u bezwaar maakt? Kijk dan op www.epe.nl.

Voorlopige voorziening vragen?

Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden? Dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechter. Dat kan alleen als u ook beroep heeft ingediend van de rechtbank. Een voorlopige voorziening kunt u online (met DigiD) vragen via https://mijn.rechtspraak.nl. Op deze website leest u hoe u dit moet doen. U kunt ook per brief een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor het indienen van een voorlopige voorziening moet u een bedrag aan de rechtbank betalen.

Naar boven