Aanvraag omgevingsvergunning, Schansstraat 12 in Baarland

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Kenmerk: HZ_WABO-2023-044

Ingekomen: 17 januari 2023

Projectomschrijving: het kappen van een waardevolle perenboom

De publicatie van de aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend.

Naar boven