Gemeente Zeewolde, verkiezingen 2023 provinciale staten en waterschap, termijnen aanvragen vervangende stempas, volmacht en kiezerspas

Op 15 maart 2023 kunt u stemmen voor de verkiezingen van de provinciale staten Flevoland en voor het waterschap Zuiderzeeland.

 

U kunt uw stem alleen uitbrengen met uw eigen stempas 

Bij het uitbrengen van uw stem moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsdocument). Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn ("geldig tot 16 maart 2018" of elke latere datum). Als u geen geldig identiteitsbewijs heeft, kunt u iemand een schriftelijke volmacht verlenen om te stemmen.

 

Uw Identiteitsdocument is kwijt of gestolen

Met een verklaring van vermissing, afgegeven door de gemeente, kunt u toch stemmen. Naast die verklaring van vermissing moet u ook een pasje met uw naam en foto meenemen naar het stembureau. Zoals een gepersonaliseerde OV-chipkaart.

 

Zonder stempas kunt u niet stemmen

U ontvangt uw stempas uiterlijk 1 maart 2023. Als u uw stempas kwijt bent of niet heeft ontvangen, kunt u een vervangende stempas aanvragen bij het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde:

 • 1.

  online met uw DigiD via www.zeewolde.nl/verkiezingen, tot uiterlijk vrijdag 10 maart 2022.

 • 2.

  schriftelijk tot uiterlijk vrijdag 10 maart 2022 (gemeente Zeewolde t.a.v. Publiekscentrum, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde).

 • 3.

  persoonlijk bij de balie van het Publiekscentrum tot uiterlijk dinsdag 14 maart 12.00 uur. U moet dan een geldig identiteitsbewijs tonen. Deze mag niet zijn verlopen.

   

Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)

Als u op 15 maart 2023 niet zelf kunt of wilt stemmen, kunt u aan een andere kiezer in Flevoland of waterschap Zuiderzeeland een volmacht verlenen. Hij of zij mag dan namens u stemmen. Iemand machtigen kan op twee manieren:

 

1. Machtigen via uw stempas (onderhandse volmacht)

U geeft een onderhandse volmacht aan een andere kiezer in Zeewolde door de achterkant van de stempas in te vullen.

 • 1.

  Vul de volmacht volledig in.

 • 2.

  Degene die voor u stemt moet naast uw stempas ook (een kopie van) uw identiteitsbewijs meenemen. Dit kan ook een digitale scan van het identiteitsbewijs zijn op bijvoorbeeld een Ipad.

 • 3.

  Degene die voor u stemt mag dit alleen doen op het moment dat hij/zij voor zichzelf gaat stemmen.

 • 4.

  Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen.

 • 5.

  Een volmacht mag niet ín het stembureau gegeven worden.

2. Schriftelijk of digitale aanvraag van een volmacht

 • 2.

  U kunt schriftelijk of online via www.zeewolde.nl/verkiezingen een volmacht aanvragen bij het Publiekscentrum van de gemeente tot uiterlijk 10 maart 2022.

 • 3.

  De gemachtigde moet binnen het gebied van de provincie Flevoland of binnen het gebied van waterschap Zuiderzeeland wonen.

 • 4.

  De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs van de gemeente Zeewolde.

 • 5.

  Als u iemand hebt aangewezen om voor u te stemmen, dan kunt u dit niet meer ongedaan maken. U kunt dan niet meer zelf stemmen.

   

Kiezerspas aanvragen

U heeft een kiezerspas nodig als u in een andere gemeente wilt stemmen.

 • 1.

  U kunt tot uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 een kiezerspas aanvragen op www.zeewolde.nl/verkiezingen.

 • 2.

  U kunt de kiezerspas ook persoonlijk aanvragen bij de balie van het Publiekscentrum in het gemeentehuis. Dit kan tot dinsdag 14 maart 2023, 12.00 uur. Maak hiervoor een afspraak via www.zeewolde.nl/afspraak.

 • 3.

  Met de kiezerspas kunt u gaan stemmen in elk stembureau binnen de provincie Flevoland en/of het waterschap Zuiderzeeland.

   

Stond u op 30 januari 2023 nog niet ingeschreven in de gemeente Zeewolde?

 • 1.

  U kunt alleen stemmen voor de provinciale staten en het waterschap van de gemeente waar u op die datum ingeschreven stond.

 • 2.

  Bent u binnen de provincie Flevoland of het gebied van waterschap Zuiderzeeland verhuisd na 30 januari 2023 en wilt u in Zeewolde stemmen? Met een kiezerspas kunt u in iedere gemeente in Flevoland en waterschap Zuiderzeeland stemmen. Vraag de kiezerspas aan bij uw oude gemeente.

   

Meer informatie over het stemmen vindt u op www.zeewolde.nl/verkiezingen

gemeente Zeewolde, 24 januari 2023

Naar boven