Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning: Zwarte Dijk en de direct omliggende omgeving ten zuidwesten van Attractie- en Vakantiepark Slagharen B.V. in Slagharen, het aanleggen van een kampeerterrein ter vervanging van de huidige camping (aan de Knappersveldweg)

 

Details

 • -

  Locatie: Zwarte Dijk en de direct omliggende omgeving ten zuidwesten van Attractie- en Vakantiepark Slagharen B.V. in Slagharen

 • -

  Zaaktype: Omgevingsvergunning

 • -

  Omschrijving: het aanleggen van een kampeerterrein ter vervanging van de huidige camping (aan de Knappersveldweg)

 • -

  OLO-nummer: 7470989

 • -

  Zaaknummer: V2023-0064-01

 • -

  Ter inzage legging: 19 juli 2023 t/m 31 augustus 2023

 • -

  Publicatiedatum: 19 juli 2023

 

Inzage

De ontwerpbeschikking en de daarbij behorende stukken liggen tijdens openingstijden bij de Publieksdienst in het gemeentehuis ter inzage. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer "14 0523".

 

Tijdens de inzagetermijn kunt u reageren op het plan

Gemotiveerde schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking kunnen door een ieder tot en met 31 augustus 2023 worden ingediend bij burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt bij de Publieksdienst, telefoon 14 0523. In de zienswijzen moet worden aangegeven op welke onderdelen van de ontwerpbeschikking de zienswijzen betrekking hebben.

Naar boven