Evaluatie Starterslening gemeente Lansingerland

De raad van de gemeente Lansingerland;

Na het voorstel gelezen te hebben

 

Op basis van de argumenten

 • -

  het verhogen van de leeftijdsgrens vergroot het bereik van de Starterslening waardoor meer starters kunnen worden geholpen in de huidige woningmarkt;

 • -

  de Starterslening is succesvol;

 • -

  het resterende fondsbedrag voor de komende 2 jaar is onvoldoende en moet worden aangevuld;

 • -

  deze evaluatie is het moment om een beluit te nemen over de aanvulling van het fonds.

Rekening te houden met

 • -

  gemeenten die gebruik maken van het fonds bij de SVn zijn verplicht de toekenning van de startersleningen te regelen in een verordening.

 

Besluit(en)

 

 • 1.

  De leeftijdsgrens van de Starterslening te verhogen van 35 jaar naar 40 jaar en dit aan te passen in de Verordening Starterslening gemeente Lansingerland (T23.02794).

te wijzigen in:

 • 1.

  Geen leeftijdsgrens te hanteren bij de toekenning van de Starterslening en dit aan te passen in de verordening Starterslening gemeente Lansingerland (T23.02794).

 • 2.

  De looptijd van de Verordening Starterslening gemeente Lansingerland te verlengen met één jaar tot 1 februari 2025.

 • 3.

  Het fondsbedrag per direct te verhogen met € 355.000,-.

 • 4.

  Het fondsbedrag op 31 januari 2024, indien nodig, aan te vullen tot € 500.000,-.

Dit Raadsbesluit is vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 29 juni 2023,

de griffier,

drs. Eveline Hamelink-van Rens

de voorzitter,

drs. Pieter van de Stadt

Naar boven