Beschikking evaluatie Van Oldenbarveldtstraat 9-11 te Arnhem.

Beschikking evaluatie BUS

Op 28 juni 2023 heeft De Klinker Milieuadvies een evaluatie BUS immobiel ingediend van de uitgevoerde bodemsanering van de bodemverontreiniging met Lood en plaastelijk PAK en koper aan de Van Oldenbarneveldtstraat 9-11 te Arnhem (locatienr: 0739).

 

Op grond van het rapport stemmen wij, in de beschikking evaluatie, in met het resultaat van de sanering en stellen wij de gebruiksbeperkingen vast voor deze locatie.

 

Bezwaar maken

Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking bezwaar maken.

Zie toelichting 'bezwaarschrift".

 

Inzien

Via deze link is het dossier gedurende 6 weken te bekijken:

http://geo1.arnhem.nl/hyperlink/bodem/inzage3853337-0739.49.14.pdf

 

 

Naar boven