Ontwerp bestemmingsplan De Wetstraat 25, Vaassen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van 25 januari 2023 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan De Wetstraat 25, Vaassen.

Het plan is om de vrijkomende locatie aan De Wetstraat 25 te transformeren ten behoeve van een appartementengebouw met 29 appartementen.

Ter inzage

U kunt het ontwerp bestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website klikt u op de knop ’plannen zoeken’. Vervolgens kunt u het bestemmingsplan oproepen op het scherm, bijvoorbeeld door het adres in te typen of in te zoomen op de kaart.

U kunt ook de plan-ID ingeven: NL.IMRO.0232.VAA034Wetstraat25-OBP1, of deze link gebruiken:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0232.VAA034Wetstraat25-OBP1

De bronbestanden zijn beschikbaar op:

https://epe.gemeentedocumenten.nl/NL.IMRO.0232.VAA034Wetstraat25-OBP1

Het ontwerp bestemmingsplan is met ingang van 25 januari ook gedurende zes weken op afspraak voor een ieder digitaal in te zien bij het omgevingsloket in het gemeentehuis in Epe. Wilt u een afspraak maken om het bestemmingsplan De Wetstraat 25, Vaassen in te zien? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0578.

Reageren?

Een ieder kan tijdens de bovengenoemde periode van zes weken een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Epe. Dit kan op de volgende manieren:

Per post, onder vermelding van het zaaknummer 516992, op het volgende adres: Postbus 600, 8160 AP Epe;

Mondeling, maak hiervoor een afspraak met mevrouw K.C.M. Olieman van de afdeling Ruimte, eenheid Ontwikkeling (tel. 140578).

Een zienswijze moet ondertekend zijn. Zienswijzen moeten in ieder geval bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijze is gericht, en de gronden van de zienswijze. Bij voorkeur bevat de zienswijze ook uw telefoonnummer.

Epe, 24 januari 2022

Naar boven