Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Knapzaksteeg 16 A

De gemeente heeft een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer W 22/421 voor het starten van een Bed en Breakfast in bestaand bijgebouw (afwijken bestemmingsplan) op locatie Knapzaksteeg 16 A. De vergunning is verleend. Het besluit heeft betrekking op de volgende activiteit:

  • afwijken bestemmingsplan

Inzage op afspraak

Om de beschikking met bijhorende stukken te zien kunt u contact opnemen met gemeente Putten via (0341) 359 611.

Bezwaartermijn: zes weken vanaf 20 januari 2023

Belanghebbenden kunnen een bezwaar indienen. De temijn voor het indienen van een bezwaar duurt 6 weken en start op 20 januari 2023 (dit is de dag na verzending van het besluit). Stuur het bezwaar naar het college van burgemeester en wethouders; Postbus 400, 3880 AK in Putten.

Naar boven