Deelbeschikking Boulevard Heuvelink 148 en 152 te Arnhem

 

Melding

Uit bodemonderzoeksgegevens blijkt dat de bodem aan de Boulevard Heuvelink 148 en 152 te Arnhem (locatienr: 5047) verontreinigd is met lood en zink.

 

Belanghebbenden hebben de gelegenheid gehad om hun reactie te geven op de melding. Hierop zijn geen reacties binnengekomen.

 

Op grond van de gegevens die zijn aangeleverd bij de melding, stellen wij vast dat het hier gaat om een ernstig en spoedeisend geval voor de tuinen van de Boulevard Heuvelink 148 en 152.

Spoedeisend deel

Een spoedige sanering binnen het geval van ernstige bodemverontreiniging is gelet op de humane risico’s (jonge kinderen tussen 0 en 6 jaar) noodzakelijk bij het gebruik als "wonen met tuin" voor een deel van de achtertuinen van de Boulevard Heuvelink 148 en 152.

 

Voor de sanering in de achtertuinen van de Boulevard Heuvelink 148 en 152 is instemming van het bevoegd gezag op grond van de Wet bodembescherming nodig. De sanering dient normaliter binnen 4 jaar na het afgeven van de beschikking 'ernst en spoed' te zijn aangevangen. De huidige inrichting en/of het daadwerkelijke gebruik (geen kinderen tussen 0 en 6 jaar aanwezig) rechtvaardigen echter het loslaten van dit tijdstip voor de aanpak van de sanering. Bij wijziging van het daadwerkelijk gebruik of een ander “natuurlijk moment” is de uitvoering van een sanering alsnog noodzakelijk.

 

Voor het nemen van de beschikking volgen wij de procedure volgens titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit houdt in dat de melding wordt gepubliceerd en gedurende twee weken digitaal ter inzage ligt.

 

Inzien

Via deze link is het dossier gedurende 6 weken te bekijken:

http://geo1.arnhem.nl/hyperlink/bodem/inzageD137595-5047.51.01.pdf

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking bezwaar maken.

Zie toelichting "bezwaarschrift".

 

 

 

Naar boven