Toestemming voor het realiseren van een zonnepark, Rembrandstraat, Brunssum

De gemeente Brunssum heeft een omgevingsvergunning verleend. De gemeente geeft hiermee toestemming voor het realiseren van een zonnepark, aan de Rembrandstraat (voormalig Terca-terrein) te Brunssum.

Dossiernummer: 0899202291721

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?

Een omgevingsvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent.

Bent u het niet eens met de vergunning?

U kunt de gemeente tot 15 augustus 2023 laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de vergunning tegen uw belangen ingaat. In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over de vergunning in het Klant Contact Centrum van de gemeente, Lindeplein 1, te Brunssum bekijken. Bezoek voor de openingstijden van het Klant Contact Centrum de website van de gemeente. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u ook bellen. Dit kan via het telefoonnummer 045 – 5278555.

Wilt u documenten digitaal toegezonden krijgen?

Ook kunt u vragen om digitale toezending van documenten. U dient hiervoor het digitale formulier ‘Opvragen gegevens naar aanleiding van openbare bekendmaking’ in te vullen.

Het digitaal toezenden van documenten is kosteloos, tot het moment waarop de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden, dat wil zeggen definitief verleend of geweigerd is. Wilt u ná het onherroepelijk worden van de vergunning stukken toegestuurd krijgen, dan worden daarvoor legeskosten inrekening gebracht.

Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?

Wanneer de activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u de rechtbank Limburg vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat de gemeente een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk of online via de website van de rechtbank. Voor meer informatie kunt u de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 3612222. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.

Naar boven