kadastraal aangeduid HTT02 sectie B nrs. 5417 5095 5096 nabij Victor Westhofflaan 3 te Nijmegen: rooien van 203 bomen in Park Brakkenstein - omgevingsvergunning - Ontwerpbesluit genomen

Gepubliceerd op: 23-01-2023

Omschrijving: rooien van 203 bomen in Park Brakkenstein (kadastraal aangeduid HTT02 sectie B nrs. 5417 5095 5096 nabij Victor Westhofflaan 3 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Kappen; Monument; Grondwerkzaamheden;

Zaaknummer: W.Z22.107341.01

Product: omgevingsvergunning

Ontvangst: 22-09-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd: 24-01-2023

Einddatum zienswijze: 06-03-2023

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Ontwerpbesluit genomen

Uw mogelijkheid: U kunt een zienswijze indienen. Dit kan van 24 januari 2023 tot en met 6 maart 2023.

Toelichting:

Wilt u reageren op het ontwerpbesluit?

U kunt mondeling of schriftelijk reageren op het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van een zienswijze. Dit kan binnen zes weken nadat het ontwerpbesluit bekendgemaakt is via www.officielebekendmakingen.nl.

 

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen, of aan wabo@odrn.nl. Vermeld altijd het OLO nummer enof zaaknummer. U kunt ook een mondelinge zienswijze geven. Maak hiervoor een afspraak via 024 – 751 77 00.

Alle op tijd ingediende zienswijzen worden betrokken bij het nemen van een definitief besluit.

Wanneer u niet reageert met een zienswijze op het ontwerpbesluit, kunt u later ook niet reageren op het definitieve besluit (in beroep gaan). Een uitzondering hierop geldt voor belanghebbenden. Zij kunnen altijd in beroep gaan tegen het definitieve besluit. Dit kan binnen 6 weken na publicatie van het definitieve besluit. U bent belanghebbend als het besluit ingaat tegen uw belangen.

Het ontwerpbesluit wordt bekendgemaakt via www.officielebekendmakingen.nl. Hierna kunt u de documenten met informatie over de ontwerpvergunning bekijken.

Van een mondeling ingebrachte zienswijze maken we een verslag. De indiener van een zienswijze kan vragen dat zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend worden gemaakt. De aanvrager kan reageren op de ingebrachte zienswijzen. Ingediende zienswijzen kunt u bekijken bij het definitieve besluit.

 

Meer informatie

Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via telefoonnummer 024 751 77 00. U kunt ook mailen naar wabo@odrn.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer. Via onderstaande link kunt u de openbare documenten bekijken die horen bij het ontwerpbesluit.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=D89045BB-F8E1-4BEF-A020-225C368D29BD

Naar boven