Kennisgeving melding, De Weed 116, 1614KH Lutjebroek

Op 14 december 2022 is een melding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie De Weed 116, 1614KH Lutjebroek. De melding is geregistreerd en behandeld onder zaaknummer Z2022-00000226. De melding betreft:

  • het verwijderen van asbest

 

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email omgevingsvergunning@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Naar boven