Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Molenwei 42, 1616SN Hoogkarspel

Op 19 januari 2023 is een aanvraag ontvangen voor het vervangen van de grondkering in de achtertuin op de locatie Molenwei 42, 1616SN Hoogkarspel. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-00000050. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • het bouwen van een bouwwerk

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Drechterland via email omgevingsvergunning@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Op dit moment kunt u nog geen bezwaar maken. Wanneer het besluit is genomen publiceert de gemeente een nieuw bericht. In dat bericht staat ook wat u kunt doen als u het niet eens bent met het besluit.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Drechterland

Naar boven