Aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een carport, Den Hamel 3 te Sint-Annaland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen

 

Voor: het bouwen van een carport

Locatie: Den Hamel 3 te Sint-Annaland

Datum ontvangst: 3 januari 2023

 

Inzage

De aanvraag omgevingsvergunning en bijbehorende stukken liggen niet ter inzage. Zodra dit wel het geval is, wordt u hierover geïnformeerd in dit elektronisch gemeenteblad. Tegen deze aanvraag kan nog geen bezwaar worden gemaakt.

 

Naar boven