Kennisgeving termijnverlenging aanvraag om omgevingsvergunning VRD00 K 520

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voor de volgende aanvraag om omgevingsvergunning hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

VRD00 K 520: Realiseren woning in bestaande hoeve, legaliseren buitenbak en stallen (ontvangen 28 november 2022, zaaknummer 2022-066352).

Bezwaar

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen het verlengen van de beslistermijn geen bezwaar maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgevingsontwikkeling van de gemeente Voerendaal via telefoonnr. 045-5753399.

 

Naar boven