ODRA Gemeente Arnhem - Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning, het realiseren van 12 Zorgunits binnen het bestaande casco, Eusebiusbuitensingel 15 te Arnhem

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de beslistermijn voor de volgende aanvraag voor een Omgevingsvergunning hebben verlengd.

 

Zaakid: ODRA23AB0643

Omschrijving: het realiseren van 12 Zorgunits binnen het bestaande casco

Adres: Eusebiusbuitensingel 15 te Arnhem

Activiteiten: Bouwen (Art. 2.1 lid 1a Wabo) Strijdig gebruik grond/bouww. met RO (Art. 2.1 lid 1c Wabo)

Besluit: Verlenging beslistermijn

Datum ondertekening: 23-06-2023

Datum verzending: 23-06-2023

Naar boven