OOV_Publicatie Exploitatie horeca-inrichting alcoholvrij

@ZAAK_ADRESSEN, exploitatie horeca-inrichting

Alcoholvrije horeca-inrichtingen dienen op grond van artikel 2.1 van de Horecaverordening ’s-Hertogenbosch 2017 te beschikken over een exploitatievergunning. Met de exploitatievergunning kunnen verstoringen van het woon- en leefklimaat beter worden tegengegaan.

Aanvraag vergunning alcoholvrije horeca-inrichting:

Naam: Urban Food Market B.V.

Locatie: Leonardo da Vinciplein 6, 5223 DR 's-Hertogenbosch

Naam horeca-inrichting: Leonardo da Vinciplein 6-8 - Urban Food Market

U kunt uw schriftelijke reactie vóór maandag 6 februari indienen bij de burgemeester van 's-Hertogenbosch Postbus 12345, 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Orde en Veiligheid, tel. (073) 615 51 55.

Naar boven