Aanvraag vergunning voor het kappen van een boom aan Mariendaal 11 te Rozendaal

Burgemeester en wethouders van Rozendaal maken bekend, dat de hierna vermelde aanvraag omgevingsvergunning is ingekomen. Op deze aanvraag is de reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Tegen deze aanvraag staan geen rechtsmiddelen open. U kunt wel informatie over de aanvraag krijgen of deze inzien.

Aanvraag omgevingsvergunning Mariendaal 11

Omschrijving: aanvraag voor het kappen van een boom

Locatie: Mariendaal 11

Datum ontvangst: 11 januari 2023

 

Naar boven