Aanvraag vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan Rosendaalselaan 21 te Rozendaal

Burgemeester en wethouders van Rozendaal maken bekend, dat de hierna vermelde aanvraag omgevingsvergunning is ingekomen. Op deze aanvraag is de reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Tegen deze aanvraag staan geen rechtsmiddelen open. U kunt wel informatie over de aanvraag krijgen of deze inzien.

Aanvraag omgevingsvergunning Rosendaalselaan 21

Omschrijving: aanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen

Locatie: Rosendaalselaan 21

Datum ontvangst: 3 januari 2023

 

Naar boven