ODRA Gemeente Arnhem - Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning, het realiseren van 3 appartementen binnen het bestaande casco, Spijkerlaan 50 te Arnhem

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de beslistermijn voor de volgende aanvraag voor een Omgevingsvergunning hebben verlengd.

 

Zaakid: ODRA23AB0689

Omschrijving: het realiseren van 3 appartementen binnen het bestaande casco

Adres: Spijkerlaan 50 te Arnhem

Activiteiten: Strijdig gebruik grond/bouww. met RO (Art. 2.1 lid 1c Wabo) Bouwen (Art. 2.1 lid 1a Wabo)

Besluit: Verlenging beslistermijn

Datum ondertekening: 16-06-2023

Datum verzending: 16-06-2023

Naar boven