Eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2023

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vaals

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en artikel 10 van de Legesverordening

 

B E S L U I T E N

 

vast te stellen de Eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2023

Artikel 1  

Hoofstuk 3 van Titel 1 van de bij de Legesverordening 2023 behorende tarieventabel wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 1.3.1

Rijbewijzen

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte, vernieuwing of omwisseling van een rijbewijs

€ 48,15

Artikel 2  

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van de wijziging is 1 juli 2023.

  • 3.

    Deze wijziging wordt aangehaald als ‘Eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2023’.

Het besluit is vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Vaals op 13 juni 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals,

mr. drs. J.H.M.J. Bertram

Secretaris

mr. H.M.H. Leunessen

Burgemeester

Naar boven