Geactualiseerde Nota Bodembeheer Beek, Beekdaelen en Stein & Bodemfunctieklassenkaart en Bodemkwaliteitskaart

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen maakt bekend dat zij op 12 juni 2023 de geactualiseerde Nota Bodembeheer Beek, Beekdaelen en Stein, de Bodemfunctieklassenkaart en Bodemkwaliteitskaart heeft vastgesteld.

Toelichting

 

De Nota bodembeheer Beek, Beekdaelen en Stein is een gemeenschappelijke nota van de 3 gemeenten. In de Nota staat hoe de regio omgaat met bodemverontreiniging en welke mogelijkheden er zijn voor het toepassen en hergebruiken van grond. De Nota geeft regels en richtlijnen voor iedereen die bij het voorbereiden van projecten of het uitvoeren van bodemwerken rekening moet houden met de kwaliteit van de bodem.

 

De Nota is onlosmakelijk verbonden met de bodemkwaliteitskaart. De bodemkwaliteitskaart is een kaart waarop de bodemkwaliteit binnen een bepaald gebied is aangegeven. Een bodemkwaliteitskaart wordt opgesteld om grondverzet op een efficiënte, kosteneffectieve en verantwoorde manier mogelijk te maken.

 

De geactualiseerde Nota Bodembeheer Beek, Beekdaelen en Stein, de Bodemfunctieklassenkaart en Bodemkwaliteitskaart kan worden gedownload via de link XXXXX. Een exemplaar kan ook op verzoek digitaal worden toegezonden door een mail te sturen naar e.gijzen@beekdaelen.nl.

Naar boven