Kennisgeving wijzigingsbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Smalle Einde 4 te Ouddorp

De gemeente heeft op 27 maart 2023 een wijzigingsbesluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z/22/141058 voor een omgevingsvergunning betreffende verbouwing en aanpassing ten behoeve van een bierbrouwerij met proeflokaal en parkeerterrein op de locatie Smalle Einde 4 te Ouddorp. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

 • -

  bouwen

 • -

  planologische afwijking

 • -

  wijzigen en herstellen beschermd (rijks)monument

 • -

  activiteit die van invloed is op de fysieke leefomgeving

Inzage 

De stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.

Procedure 

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 8 juni 2023 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 0187.

Naar boven