Nota bodembeheer 2022 Regio De Vallei en bodemfunctiekaart ter inzage

Het college van Wageningen heeft op 20 december 2022 besloten om de concept Nota bodembeheer 2022 Regio De Vallei en de bodemfunctiekaart Wageningen vast te stellen en deze vrij te geven voor inspraak. Het college van Wageningen heeft aangegeven qua beleid geluidswal af te willen wijken van het regiobeleid. In de regio de Vallei wordt toegestaan om industriegrond te mogen toepassen in een geluidswal. Wageningen kiest ervoor om maximaal klasse Wonen toe te staan in een geluidswal. Hiermee is Wageningen strenger dan het regionale beleid. U kunt alle stukken gedurende 6 weken inzien bij de balie Publiekszaken in het Stadhuis, Markt 22. Voor afspraak en openingstijden zie de website van de gemeente Wageningen. Online kunt u terecht op https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Hier vindt u deze publicatie en een directe link naar de tekst van de conceptnota en bodemfunctiekaart. 

Op Externe link:https://www.oddevallei.nl/kennisbank/bodemkwaliteitskaarten/ kunt u de eerder vastgestelde bodemkwaliteitskaarten raadplegen van regio De Vallei. 

Zienswijze 

Eenieder kan een zienswijze indienen. Dan doet u door tijdens de inzageperiode een schriftelijke zienswijze over het ontwerp te sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Wageningen, postbus 1, 6700 AA Wageningen. Het indienen van een elektronische zienswijze, bijvoorbeeld per e-mail, is niet mogelijk.

Naar boven