Rechtsoordeel einde afvalstatus - Rijshoutweg 12, Zaandam - Baars & Bloemhoff Zaandam

Rechtsoordeel einde afvalstatus

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad bekend dat zij een verzoek tot een einde-afval-status heeft beoordeeld.

Baars & Bloemhoff heeft een verzoek ingediend om een rechtsoordeel over de vraag of bij meubelmakers vrijkomende houtrestanten een afvalstof zijn of niet (de zogenaamde ‘einde-afvalstatus’).

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verklaart dat in dit specifieke geval de ingezamelde houtrestanten die door Baars & Bloemhoff in het Wood Loop-project aan UniLin worden geleverd, met een einde-afvalstatus kunnen worden aangemerkt en dat daarmee geen sprake is van een afvalstof in de zin van artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer.

Zaaknummer: 11714994

Dit rechtsoordeel heeft alleen betrekking op houtrestanten (MDF-, spaanplaten, A- en B-hout) in samenhang met het hiervoor beschreven Wood Looprecyclecyclus, met inbegrip van de in het verzoek beschreven bewerking en toepassing van de houtrestanten in nieuwe producten. Dit rechtsoordeel is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Er is daarom in beginsel geen bezwaar mogelijk tegen dit rechtsoordeel.

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Alle stukken inzien?

Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.

Naar boven