(OOV) Bedrijfsmatige exploitatievergunning

Hoflaan 1, 5223 LT 's-Hertogenbosch, bedrijfsmatige exploitatie

 

Op grond van artikel 2.39 van de Algemene Plaatselijke Verordening 's-Hertogenbosch 2016 geldt op de winkelstrip aan de Churchilllaan een vergunningplicht voor alle bedrijfsmatige activiteiten. Met deze bedrijfsmatige exploitatievergunning kunnen verstoringen van het woon- en leefklimaat beter worden tegengegaan.

Aanvraag bedrijfsmatige exploitatievergunning:

Naam: burgerme 's-Hertogenbosch

Locatie: Hoflaan 1, 5223 LT 's-Hertogenbosch

Naam horeca-inrichting: Hoflaan 1 - BurgerMe

U kunt uw schriftelijke reactie vóór 25 juni 2023 indienen bij de burgemeester van 's-Hertogenbosch Postbus 12345, 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Orde en Veiligheid, tel. (073) 615 51 55.

Naar boven