Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Kerkstraat 15, 6367JA Voerendaal

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor:

Kerkstraat 15, 6367JA Voerendaal: Realiseren dakkapel (ontvangen 16 januari 2023; zaaknummer 2023-008362).

 

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen de ingediende aanvraag geen bezwaar maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgevingsontwikkeling via info@voerendaal.nl of telefoonnr. 045-5753399.

Naar boven