’t Goy, Beusichemseweg 86, aanvraag omgevingsvergunning constructieve wijziging woning

De gemeente Houten heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. De vergunning is op 30 mei 2023 aangevraagd voor een constructieve wijziging aan de woning aan Beusichemseweg 86 in ‘t Goy en heeft als kenmerk OV23120.

Heeft u vragen over de aanvraag van de vergunning?

U kunt nu alvast de aanvraag van de vergunning bekijken en hierover vragen stellen of een reactie geven (zienswijze). Hiervoor kunt u bellen met de gemeente via het telefoonnummer 030 – 63 92 611.

Naar boven