Besluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport en pergola in de voortuin aan Tulpenburg 15, 2342CH Oegstgeest

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat op grond van artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht is besloten de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning buiten behandeling te laten.

Tulpenburg 15, 2342CH Oegstgeest - plaatsen van een carport en pergola in de voortuin (02-06-2023/ Z/23/169543)

Informatie

Ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen kunt u digitaal inzien via www.oegstgeest.nl/officielebekendmakingen. Wilt u ze fysiek inzien? Bel dan met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis. Ook is er informatie beschikbaar op www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.

Naar boven