Aanvraag Omgevingsvergunning voor omzetten van winkel naar woning, Biest 62, 6001AS Weert

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat zij een aanvraag om een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het omzetten van winkel naar woning op de locatie Biest 62, 6001AS Weert. De aanvraag om omgevingsvergunning is ontvangen op 16 januari 2023 en is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-00000060.

Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan één keer worden verlengd met zes weken. Het is ook mogelijk dat de termijn wordt opgeschort als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Als de vergunning wordt verleend, publiceert de gemeente een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de vergunning bekijken en hierop reageren. U kunt nu nog niet reageren.

Heeft u vragen over de aanvraag van de vergunning? U kunt de aanvraag van de vergunning dan alvast bekijken en hierover vragen stellen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Weert via gemeente@weert.nl of telefoonnummer 0495-575 000.

Naar boven