Toestemming voor Bouwen garage, Overheek 60A, 6343PC Klimmen

Vergunning verleend voor het bouwen van een garage aan Overheek 60A, 6343PC Klimmen

De gemeente Voerendaal heeft een omgevingsvergunning verleend. Hiermee wordt toestemming gegeven voor het bouwen van een garage aan Overheek 60A, 6343PC Klimmen.

Waarom dit bericht ?

Een omgevingsvergunning wordt aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de gemeente Voerendaal u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

Bent u het niet eens met de vergunning ?

U kunt de gemeente Voerendaal tot uiterlijk 6 weken nadat de vergunning is verzonden, laten weten dat u het niet eens bent met het genomen besluit. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de vergunning tegen uw belangen ingaat. Uw bezwaar tegen het besluit dient schriftelijk en voorzien van een motivering te worden ingediend bij burgemeester en wethouders (Postbus 23000, 6367 ZG Voerendaal). Uw bezwaar kunt u ook digitaal opsturen naar: info@voerendaal.nl.

U kunt na het maken van een afspraak, de documenten bekijken met informatie over het besluit in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, 6367 ED in Voerendaal . Bezoek voor de openingstijden, het maken van een afspraak en de contactgegevens de volgende website: https://www.voerendaal.nl/over-voerendaal/over-de-gemeente/contact-en-openingstijden

Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden ?

Wanneer een activiteit niet kan worden teruggedraaid en sprake is van spoed, dan kunt u de Rechtbank Limburg vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat de gemeente Voerendaal een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. U kunt gelijktijdig of na het indienen van een bezwaar een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Limburg. Dit kan schriftelijk (Postbus 950, 6040 AZ Roermond). Het kan ook online via https://www.rechtspraak.nl.

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie kunt u de Rechtbank Limburg bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 351 22 22. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Heeft u vragen over het besluit ?

Voor vragen of opmerkingen kunt u bellen met de gemeente Voerendaal. Dit kan via het telefoonnummer 045 - 575 33 99.

Naar boven