Vergunning verleend - objectvergunning - Objectvergunning t.b.v. Carnaval 2023 van 18 t/m 22 februari 2023 - Molenstraat 89 te Nijmegen

Gepubliceerd op: 19-01-2023

Omschrijving: Objectvergunning (Molenstraat 89 6511 HC Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten:

Zaaknummer: Z23.003403

Product: Objectvergunning

Ontvangst: 09-01-2023

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 17-01-2023

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 28-02-2023

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 17 januari 2023 tot en met 28 februari 2023.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven