Rectificatie

In de bekendmakingen van 4 mei 2023 is onder het kopje ‘verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure’ de volgende omgevingsvergunning vermeld:

 

Burgemeester en wethouders van Zaanstad maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure hebben verleend: O2023017840 - het intern (ver)bouwen en hekwerk t.b.v. een maatschappelijke voorziening op de locatie Provincialeweg 220, 1506 MH Zaandam

Besluit verzonden:

 

Bezwaar maken

 

B elanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen binnen 6 weken, met ingang van de dag ná een bezwaarschrift indienen.

 

De publicatie had moeten zijn:

 

Burgemeester en wethouders van Zaanstad maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure hebben verleend: O2023017840 - het intern (ver)bouwen en hekwerk t.b.v. een maatschappelijke voorziening op de locatie Provincialeweg 220, 1506 MH Zaandam Besluit verzonden: 2 mei 2023

 

Bezwaar maken: belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen binnen 6 weken, met ingang van de dag ná die waarop het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen. Digitaal? Ga naar www.zaanstad.nl en tik als zoekterm in ‘bezwaar tegen besluit indienen’. U heeft hiervoor uw DigiD-inlogcode nodig. Liever per brief? Stuur uw brief dan naar: B&W van Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Zet in uw bezwaarschrift in ieder geval de datum, uw naam, adres en handtekening en tegen welk besluit en waarom u bezwaar maakt. Datum verzending is gelijk aan de datum verleend of geweigerd.

Naar boven