Reguliere procedure - verleende omgevingsvergunning het vervangen van het kozijn aan de voorzijde Grotenhoeklaan 23, 3214 TJ Zuidland

Gemeente Nissewaard - Verleende omgevingsvergunning het vervangen van het kozijn aan de voorzijde -

Grotenhoeklaan 23, Zuidland

De gemeente Nissewaard heeft een omgevingsvergunning afgegeven (verleend) voor:

Het vervangen van het kozijn aan de voorzijde van de woning.

Waar

Grotenhoeklaan 23, 3214 TJ, Zuidland.

Soort procedure

Gewoon (regulier).

Dossiernummer

2023-03-00000445.

Datum ontvangst

13-03-2023.

Datum besluit

26-05-2023.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit dan kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. Dat kan binnen 6 weken na de datum waarop het besluit genomen is. Doe dat per brief. Vermeld daarin:

• de datum van de brief,

• uw naam en adres,

• waarom u het niet eens bent met het besluit (uw bezwaren),

• het nummer van het Gemeenteblad van dit besluit (rechtsboven in deze bekendmaking).

Onderteken de brief (het bezwaarschrift) en stuur het naar:

• Gemeente Nissewaard

• het college van burgemeester en wethouders

• Postbus 25

• 3200 AA Spijkenisse

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze

omgevingsvergunning? Bel dan naar het team Vergunningen, toezicht en

handhaving, telefoonnummer: 140181 of stuur een e-mail naar gemeente@nissewaard.nl

Naar boven