2e wijziging tarieventabel leges 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop, gelezen het voorstel van 23 mei 2023 met kenmerk 257773

 

Gelet op artikel 9 lid3 van de leges verordening 2023

 

Besluit vast te stellen:

 

De 2de wijziging van de tarieventabel leges 2023

Artikel I  

Paragraaf 3 van de Tarieventabel behorend bij de legesverordening 2023 komt te luiden:

 

Rijbewijzen

 

 

2022

2023

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,60

€ 48,15

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met:

€ 34,10

€ 34,10

1.3.3

Het onder 1.3.1 vermelde tarief wordt bij vermissing of het niet compleet overleggen van het eerder verstrekte rijbewijs verhoogd met:

€ 22,98

€ 23,55

Artikel II  

  • 1.

    Deze wijziging van de tarieventabel leges 2023 kan worden aangehaald als de “2e wijziging tarieventabel leges 2023”;

  • 2.

    Deze wijziging treedt in werking op 1 juli 2023.

Aldus vastgesteld in de Collegevergadering van

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

Nicolette Caspers

gemeentesecretaris

Robbert-Jan van Duijn

burgemeester

Naar boven