Bekendmaking voornemen kavelruil ten behoeve van enkele agrarische bedrijven te Nieuwdorp en Driewegen.

“Didam”-arrest

 

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 het zogenaamde “Didam”-arrest gewezen. Dit arrest bevestigd dat gemeenten in Nederland bij een voorgenomen verkoop van agrarische grond transparant moet handelen en mededingingsruimte moeten bieden. Dit zodat iedere gegadigde kenbaar kan maken dat ook zij in aanmerking komt voor die grond.

 

Voorgenomen verkoop van landbouwgrond

 

De gemeente heeft het voornemen om via kavelruil de Bevelanden enkele percelen landbouwgrond te verkopen ten behoeve van enkele bedrijven in de omgeving. Het betreft enkele percelen landbouwgrond aan de Halsweg te Nieuwdorp en een perceel landbouwgrond aan de Schoondijksedijk te Driewegen.

 

Het betreft de volgende percelen grond:

 

  • 1.

    Locatie Nieuwdorp, aan de Halsweg, twee percelen landbouwgrond, kadastraal bekend gemeente Borsele, sectie A, nummers 1324 en 1327, respectievelijk groot 32.00 are en 80.46 are.

  • 2.

    Locatie Driewegen, aan de Schoondijksedijk, een perceel landbouwgrond, kadastraal bekend gemeente Borsele, sectie M, nummer 963, groot 2.10.90 ha.

     

Motivering

 

De voornoemde landbouwgronden worden aan belanghebbenden verkocht in het kader van een kavelruil. De belanghebbenden hebben meegewerkt aan de landbouwstructuurverbetering door middel van vormverbetering van percelen, het verbreden van oevers ten behoeve van het Waterschap en toename van de gemiddelde perceelgrootte. Door deze ruiling is de gemeente en het kavelruilbureau van mening dat de belanghebbenden voor hun bijdrage moeten worden gecompenseerd. De gemeente stelt zich daarom op het standpunt dat er in dit geval geen ruimte is voor mededinging.

 

Reactie

 

Bent u het oneens met de voorgenomen verkoop van de grond? Maak dan duidelijk binnen uiterlijk vier weken na de datum van deze publicatie uw bezwaar schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders per brief via Postbus 1, 4451 AA Heinkenszand en/of per mail aan info@borsele.nl.

 

Heinkenszand, 4 april 2023

Naar boven