Aangevraagde omgevingsvergunning (kappen) OMV.23.05.00273 - Gerrit Sterkmanplein 45 - Gebied Centrum

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Gerrit Sterkmanplein 45, 3014 RS, kappen van twee bomen vanwege zware beschadigingen op de bast met als gevolg dat er geen kroonontwikkeling meer is. Specifieke locatie Gerrit Sterkmanplein 45. Het aanvraagformulier en situatietekening(en) zijn als bijlage toegevoegd aan de publicatie (aanvraagdatum 23 mei 2023, dossiernummer OMV.23.05.00273).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Naar boven